Tổ chức Tour

Tổ chức Tour
Trung tâm hướng dẫn và điều hành du lịch: Thường xuyên tổ chức, thiết kế các tour tham quan danh lam thắng cảnh: • Đảo • Sông • Câu cá • Thuê tàu, xe • Hướng dẫn viên chuyên nghiệp và nhiệt tình.